خرید خدمات و سرویس‌های تلگرام

قیمت خرید سرویس‌های تلگرام از فروشگاه سایت ایرانی لایک به شرح زیر می باشد. تمامی خدمات خرید ویو پست، خرید سین، خرید ممبر، رای و … در سایت ایرانی لایک ارائه می‌شوند.

ویو 1 پست آخر تلگرام
33,600 تومان
1000 عدد
ویو 10 پست آخر تلگرام
51,000 تومان
1000 عدد
ویو 30 پست آخر تلگرام
87,000 تومان
1000 عدد
رای نظر سنجی تلگرام
480,000 تومان
1000 عدد
ممبر گروه تلگرام
110,400 تومان
1000 عدد
خرید ممبر چنل
114,000 تومان
1000 عدد