خدمات و سرویس های یوتیوب

قیمت خرید سرویس های یوتیوب ایرانی لایک به شرح زیر می باشد.

سابسکرایب نیمه واقعی
390,000 تومان
1000 عدد
سابسکرایب طبیعی و واقعی
828,000 تومان
1000 عدد
سابسکرایب با ضمانت
1,740,000 تومان
1000 عدد
لایک 100% واقعی یوتیوب
150,000 تومان
1000 عدد
دیسلایک واقعی یوتیوب
570,000 تومان
1000 عدد
کامنت دلخواه یوتیوب
72,000 تومان
100 عدد
لایک کامنت یوتیوب
537,000 تومان
1000 عدد
دیسلایک کامنت یوتیوب
525,000 تومان
1000 عدد
ویو واقعی + افزایش واچ تایم
339,000 تومان
1000 عدد
پکیج افزایش واچ تایم
840,000 تومان
1000 عدد