خدمات و سرویس های لینکدین

قیمت خرید سرویس های لینکدین ایرانی لایک به شرح زیر می باشد.

فالوور واقعی لینکدین
405,000 تومان
1000 عدد
لایک بدون ریزش لینکدین
930,000 تومان
1000 عدد
لینکدین کانکشن واقعی
10,800,000 تومان
1000 عدد